Medlemsbladet Småfiskern
 
 
 
 

Småfisker'n er en upolitisk interesseorganisasjon for alle som bruker kyst og sjø til fritid, delfiske og rekreasjon.

Tilsluttet Norges Fritids-og Småfiskerforbund

Formål: Høringsorgan overfor myndighetene som ivaretar vår sak.

N F S F arbeider for:

•Fritt sjøfiske
•Renere sjø
•Bevare sjøens ressurser og rekreasjonsområder
•Innføring av verneområder, for å bedre oppvekstvilkårene for fisken
•Fornuftig jakt på sel, skarv og ærfugl
•Sosial hygge for medlemmene

Hvordan hadde du reagert dersom kystbefolkningen bare kunne fiske med ett snøre med en krok?
Det er nemlig et av de mange forslag fiskeriorganisasjonene har fremmet. Heldigvis har stort sett deres forslag ikke ført frem, blant annet takket være godt arbeide av norges fritids- og småfiskerforbund.
Forbundet har 21 lokalforeninger, fra Østfold til og med Finnmark fylke, og har tilsammen mellom 2 og 3000 medlemmer. Vi arbeider for at kystbefolkningen skal ha rett til en rimelig del av resursene i havet langs kysten og at resursene forvaltes slik at kystbefolkningen også i fremtiden kan bruke sjøen til rekreasjon, spennende fiske og matauk

Norges Fritids-og Småfiskerforbunds medlemsfordeler

  • At du har et høringsorgan som overfor myndighetene taler din sak.
  • Jurisdisk rådgivning.
  • At du gjennom lokalforeningen treffer sjøens folk med de samme interesser som deg.
  • At du får anledning til å delta på sosiale tiltak som:
    Fiskekonkurranser, medlemsmøter, kurs og sosiale sammenkomster.
  • At du mottar forbundsbladet "Småfisker'n" helt gratis.

For å melde deg inn finner du ditt lokallag i menyen på venstre side.
Velkommen som medlem du også!