Regionene:
 
 
Medlemsbladet Småfiskern
 
 


Småfisker'n er en landsdekkende organisisjon med 21 avdelinger fra Østfold til og med Finnmark fylke og har totalt om lag 3000 medlemmer.

Menyen til venstre viser deg de fire regionene med sine lokalavdelingene og deres kontaktpersoner.

Forbundsformann:
Tom Sollie, Ringshaugvn. 18, 3154 Tolvsrød.
Tlf:
33326982 / 97595098  
E-post:
tom.sollie@combitel.no  
     


Fra forbundsformannens penn!

I skrivende stund, i dag, har jeg sett snø! Merkelig for ifølge forskere går vi mot varmere tider Vi skriver 30.mai! Riktignok er jeg på hytta 600 m.o.h. men allikevel! Hvitt ble det men heldigvis ble det raskt borte!

Makrellen har kommet!
Aldri før har jeg vært kledd i vinterjakke når jeg har dorget makrell. Bare 11 grader i vannet. På min første dorgetur i år fikk jeg noen store fine makreller som smakte aldeles fortreffelig sammen med gode venner på hytta. Gøy å kjenne at det napper!

Vi sliter med adressene til enkelte medlemmer.
Hvert år får vi blader i retur fordi adressen er feil eller ufullstendig. Noen har flyttet og tid for ettersending er utdatert. Når vi sender ut giro for kontingent fra oss, så ber vi om at det oppgis på innbetalingen hvem betalingen gjelder for. Dessverre uteblir dette noen ganger fordi betalingen kan være utført av et familiemedlem med annet etternavn. Når vi får utskrift fra banken kan det være svært vanskelig å finne ut hvem som har betalt. Noen ganger er det helt umulig for fra banken får vi ingen hjelp. Derfor oppfordrer vi om at du som medlem tar en ekstra sjekk når du betaler slik at kassereren får en lettere jobb. Det er også greit for deg at bladet som du har betalt for kommer i postkassa!

Vår kunnskap!
Alle vi som bruker sjøen sitter inne med en unik kunnskap. Jeg velger å kalle det erfaringsbasert kunnskap. Vi observerer det som skjer, vi noterer oss dette i hodet og samlet sett får vi et resultat. Kunnskapene vi har bruker vi ovenfor myndighetene men de er lite villige til å høre på oss. De skal heller betale millioner til forskning for til sist å komme fram til samme resultat. Vi vet hvor mye vi fisker.
Dessverre er det slik at det er vi, fritidsfiskerne, som får skylda når det er lite eller ingen fisk i fjorden. I Barentshavet er lodda satt av som mat til torsken. Hvis det er godt dokumentert at torsken får nok mat blir det åpnet for et regulert fiske. I Oslofjorden settes ikke noe av til mat for torsken. Til alt overmål går fangstene av sild og brisling ut av landet, det meste til Strømstad.

Da forstår jeg ingenting. Jeg tror heller ikke at restriksjonene vi er pålagt i Oslofjorden er nok for å gjenopprette torskebestanden.

Nei, her må det nok kraftigere restriksjoner og en helt annen forvaltning til. Vi trenger totalforbud mot alt fiske etter torsk for alle, samtidig med totalforbud mot garn, tråling og lysfiske. Stopp fisket etter sild og brisling og iverksett større beskatning av sel og skarv. Det må også bli større fokus mot utslipp fra bekker, elver og renseanlegg. Temperaturen i vannet får vi gjort lite med men så kaldt som det er nå i begynnelsen av juni måned er vel heller ikke vanlig. Så var det sagt!

PS! Benytter du deg av Grasrot andelen?
Alle som spiller i Norsk tipping kan gi sin andel til sin lokalforening. Andelen utgjør 7 % av innsatsen og vil utgjøre et vesentlig bidrag til din lokalforening.
Det er utrolig enkelt å registrere dette hos kommisjonær, men du må ha organisasjonsnummeret til foreningen. Deretter må du slå pin koden på kortet. Det er enda enklere å registrere seg på pc eller nettbrett, logg inn på siden din og skriv inn organisasjonsnummer. Følg menyen og vipps så er det gjort.
NB! Det er ikke mulig å benytte org. nr. til forbundet. Lykke til.

Ha en riktig god sommer!

Tom Sollie, leder.

Redaktør Lars hilser også.


Tom Sollie, leder Norges Fritids og Småfiskerforbund.