Medlemsbladet Småfiskern
 

Småfisker'n, for alle som er opptatt av sjø og fiske.


10.06.2022
Nytt medlemsblad nr 12 2021 er lagt ut på nettsidene våre.


19.01.2022
Nytt medlemsblad nr 1 2021 er lagt ut på nettsidene våre.17.06.2021
Nytt medlemsblad nr 2 2020 er lagt ut på nettsidene våre.09.10.2020
Ti nye fredningsområder for hummer.

Hummer
Foto: Erik Wiggo Larsen

Fiskeridirektoratet har opprettet ti nye fredningsområder for hummer. Totalt er det dermed 51 fredningsområder i Norge.
Dette kartet viser alle fredningsområdene.

Vedtaket har bare positive effekter for en sårbar hummerbestand, sier regiondirektør Siri Meling i Fiskeridirektoratet region Sør. I fredningsområdene er det forbudt å fiske med redskap som kan fange hummer.

De ti nye fredningsområdene er Løperen og Kvernskjær i Hvaler kommune, Rauerfjorden i Fredrikstad kommune, Mossesundet i Moss kommune, Son i Vestby kommune, Mulodden i Holmestrand kommune, Karslvikodden i Tønsberg kommune, Sandefjordsfjorden i Sandefjord kommune, Skallefjorden og del av Blindleia i Lillesand kommune, Sandvigsdalsfjorden i Kristiansand kommune og Fladholmen i Sola kommune.


30.07.2020
Nytt beslag av flere hundre teiner med kannibalisert fisk.

Nylig hentet Kystvakta opp nesten 300 nye forlatte teiner med skadet og kannibalisert fisk og krabber. Det er det første store beslaget etter at røktingsplikten ble innført 1. juni. En steinbit er spist på av andre fisker og krabber etter å ha vært fanget i en teine på havbunnen i nesten ett år.

Slik så en av steinbitene fra de såkalte spøkelsesteinene ut.
Fiskens skinn regnes å være det sterkeste skinnet som finnes.

Foto:
Kystvakten Synnøve Sundby Fallmyr ,Journalist Monica White Martinsen , Journalist Lars-Bjørn Martinsen , Journalist

Kilde NRK

I mai fortalte NRK om 800 teiner som hadde ligget på havets bunn i mange måneder med skadet fisk og kannibaliserte krabber. Funnet sjokkerte, og ble omtalt som dyremishandling og uakseptabelt.

Funnet den gang ble gjort nord i Meløy kommune og var eid av det Lofot-baserte rederiet Arctic Sea Harvest. Nå har Kystvakten beslaglagt nesten 300 nye teiner fra samme rederi.

237 av dem er krabbeteiner som er funnet utenfor Fugløya i Gildeskål kommune. I tillegg har de beslaglagt rundt 40 snegleteiner i Steigen. Teinene skal ha ligget der siden i fjor høst.

Dette er det første store beslaget gjort etter den nye forskriften røktningsplikten som kom 1. juni.

Det rederiet har gjort var ikke ulovlig frem til 1. juni. Da sa Havressursloven at teiner skulle røktes med jevne mellomrom. Nå er den endret til at de skal røktes hver uke.

Krabbene spiser hverandre. Til sammen dannet teinene lenke på hele åtte kilometer.

I følge Kystvakten har dyrene ligget fanget og blitt pint over lang tid. Teinene bærer preg av å ha ligget der i lang tid.
– Vi anslår at det var 5–6 krabber i hver teine i tillegg til en del fisk, sier skipssjef Gøran Rosenvinge på Kystvaktens skip KV «Heimdal» til NRK.

Rederiet hadde i utgangspunktet fått frist til 17. august på å hente opp teinene. Men i helga var Kystvakta på tokt og hentet dem likevel. Funnet er like skremmende som det som ble hentet opp i mai. – Vi har hentet opp krabber uten klør. De har også blitt spist på av andre krabber. Mye fisk er skadet etter forsøk på å komme seg ut av teinen, sier han. En fisk er spist på av andre fisker og krabber etter å ha vært ulovlig fanget i en tein på havbunnen i nesten ett år.

Innestengt fisk
Slik så en fisk ut etter å ha vært fanget i teinen. Foto: Kystvakten

Teinene er beslaglagt i henhold til røktingsplikten i havressursloven og dyrevelferdsloven. Endringen i forskriften har gjort at Kystvakten nå har hjemmel i å hente opp forlatte teiner.

– Flere har reagert på at teinene har ligget der i nesten ett år. Røkteplikten kom 1. juni, hvorfor har dere ikke hentet opp teinene før?
– Vi skulle gjerne hentet dem før. Men Norge har en lang kyst med store områder, så det tar sin tid. Aktøren som har hensatt teinene må også være sitt ansvar bevisst sier skipssjef Gøran Rosenvinge.

– Har dere ressurser til å forvalte det nye regelverket?

– Vi har fartøy ute. Men det er en lang kyst, og vi kan ikke være overalt til enhver tid.Forholdet blir anmeldt og teinene leveres til politiet som beslag. Kystvakten har ikke vært i kontakt med redereiet. Flere hundre forlatte teiner ble funnet i sjøen utenfor Gildeksål. De er beslaglagt av Kystvakten.