Medlemsbladet Småfiskern
 

 

Høringer - en oversikt og status


04.07.2016
Planer om utvidelse og nye verneområder i Færder Nasjonalpark, Vestfold og nye områder i Hordaland

Fiskeridirektoratet har invitert kystkommuner med i en prosess for å etablere fredningsområder for hummer. Forslaget til nye fredningsområder i tilknytning til Færder nasjonalpark og i Hardanger sendes nå på høring.

Hummer.
Foto © Fiskeridirektoratet

Vestfold
Styret i Færder nasjonalpark og Vestfold fylkeskommune ønsker å utvide antall områder med hummerfredning i Færder nasjonalpark.
I samarbeid med kommunene Nøtterøy, Tjøme og Sandefjord har dette ført til forslag om fredning av hummer innenfor to nye områder og utvidelse av et eksisterende fredningsområde i Vestfold-skjærgården.
Innenfor disse områdene skal hummeren være totalfredet hele året.

Høring om fredningsområder for hummer i tilknytning til Færder nasjonalpark
Høringsfrist: 26.08.2016
Følg denne linken for å komme til høringsnotatene.

Hordaland
Kommunene Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin har gått sammen om et forslag til fredning av hummer innenfor i alt ni områder i indre del av Hardangerfjorden.

Fredningsområdene skal gjelde fra land og ut til 50 meters dyp.
Innenfor disse områdene vil hummeren bli totalfredet og det vil gjelde forbud mot fiske med teiner og ruser gjennom hele året. Fredningsområdene foreslås innført for 10 år.

Høringsfrist
Fiskeridirektoratet tar sikte på at fredningsområdene skal tre i kraft fra 1. oktober 2016. Høringsfristen er fredag 26. august 2016.

Det er bevist at fredning virker
Fredningsområder for hummer i Skagerrak har eksistert siden 2006 da fire områder ble opprettet. Effekten av disse har blitt fulgt opp årlig av Havforskningsinstituttet.
Fredningen har gitt langt høyere fangstrate inne i områdene sammenliknet med områder der vanlig fiske er tillatt.

I tillegg har hummeren i disse områdene fått vokse seg stor. Dette forsterker fredningseffekten i og med at den største og mest produktive hummeren bidrar mest til rekrutteringen gjennom å produsere flere og større egg enn mindre eksemplarer.

Høring om fredningsområder for hummer i Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin Høringsfrist: 26.08.2016
Følg denne linken for å komme til høringsnotatene.


23.06.2013
Høring av forslag til forskrift om bevaringssone for hummer i Lindesnes kommune.
Her finner du alle dokumentene i forbindelse med høringen:
Prosjekt Aktiv forvalt (L)(747230)
Vedlegg (L)(747231)
Anmodning om etablering (L)(747229)
Høring av forslag (L)(1202967_1_P)_O

23.06.2013
Høring av forslag til forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann.
Du finner svar fra Norges Fritids-og Småfiskerforbund her.


09.05.2013
Fiskeri- og kystdepartemenet har lagt ut følgene høring:
Høring av forslag til forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann.
Du finner høringsnotat her.
Du kan også lese på departementets sider.


09.05.2013
Fra Fiskeridirektoratet har vi fått HØRINGSNOTAT-FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26°Ø M.V. I 2013/2014
Du finner brevet her og notatet kan du lese her.


11.12.2012
Se Fiskeridirektorates TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB her.
Les NFSF's Høringssvar regulering av fisket etter kveite 2013 her.


17.06.2009
Siste nytt!
Se høringsforslag kysttorsk sør og vestnorge.
Nå provoserer de virkelig,- les tolkning av lysfiske.
Se Fiskeridirektorates side her.
Høring kysttorsk Sør-Norge-2009

23.05.2009
Svar høring endring av hummerregler

04.05.2009
Svar vedrørende høring fiske etter rognhummer

03.04.2009
Notat om rognhummer

12.04.2009
Høring - fangst av rognhummer til bruk som stamdyr for oppdrett eller havbeite - 3 ukers høringsfrist

12.04.2009
FKD-hummerregulering

07.04.2009
Høring - endring av reguleringsbestemmelser for fangst av hummer

17.03.2009
Svar på høring kongekrabbe

16.03.2009
Høring: posisjonsrapportering og elektronisk fangstrapportering

17.02.2009
Høring: beskyttelse av korallforekomster


23.02.2009
Høringsnotat kongekrabbe kvoteregulert område

15.02.2009
Kommentarer til Ålehøringen

14.02.2009
Svar fra NFSF på høring av rapport om fremtidig forvaltning av ål i Norge

15 .10.2008
FORVALTNING AV ÅL I NORGE
Rapport med forslag til revidert forvaltning av ål i saltvann fra arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridirektøren

22.08.2008
Obs. Siste nytt i hummersaken. Obs.

Fiskeri og Kystdepartementet har sendt ut pressemelding i anledning forvaltning av hummer, nye reguleringsbestemmelser.
Se pressemeldingen ved å trykke på denne linken.

12.03.2008
NFSF's svar til Fiskeridirektoratet angående hummerhøringen.
Du kan lese hele svaret her.