Medlemsbladet Småfiskern
 
AKTIVITETER

SMÅFISKER`N - AVD. RISØR OG TVEDESTRAND 2009

29.jan.-16.april Kurs i Båtførerprøven, Hope skole, kursleder Gunnar Thorstensen
medlemsrabatt

April/mai Amandus barnehage,være behjelpelig med assistanse med aktiviteter som fiske, sjømatlaging osv.

Juni Makrellfiske til Tvedestrand Sykehjem

Juni-september Lotteri, (Steady båt m/motor) trekning 4.sept.

Juli 11. og 12 stand Kystkulturuka Tvedestrand, salg av fiskekaker og
lodder.

22.aug. Båttur for funksjonshemmede med innlagt fiske.
Avg .Risøya kl11.00
Ta med utstyr og mat. Turen er gratis.

21.nov. Skalldyraften for medlemmene på Lyngørporten kl.19.00

Nærmere opplysninger om aktivitetene på tlf.: 992 69 686 (Berit Olsen, leder.)

Har din forening liknende arrangementer for eksempel fiskekonkurranser mm., så meld fra til vår webmaster med kopi til Tom Sollie og Lars Kongsvik